“Trygghet bygger vi alla tillsammans” — corneliadahlberg

Replik till Peter Kärnström, Kerstin Almen, Carl Ewert Ohlsson, Per Ola Grönberg och Edsvik m fl med anledning av er artikel; “Trygghet bygger vi alla tillsammans”. Jag finner inte någonstans i er artikel (se nedan, min anm.) minsta försök att analysera och förklara orsaken till den enorma otrygghet som drabbat vårt land. Utan sådan analys […]

via “Trygghet bygger vi alla tillsammans” — corneliadahlberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s