Pfizer ljög – Vaccinet skyddar inte mot smitta – Lars Bern i Fjärde Statsmakten 148