Svenska politiker framstår alltför ofta som självgoda

Jenny Piper

Det upphaussade rysshotet mot Ukraina, som inte är något annat än ett politiskt iscensatt skådespel, är bara en av flera potentiella kriser i världen, men eftersom media har det i blickfånget dygnet runt kan man lätt få för sig att det inte händer så mycket annat av vikt.

Bosnien-Hercegovina är ett exempel, där det kommande valet i oktober skapar stor politisk oro i landet. Detta har fått den svenska före detta statsministern Carl Bildt att kommentera läget i en artikel i den danska tidningen Berlingske, där han slår fast att nationalistisk rivalisering och korruption fortsätter hålla Bosnien-Hercegovina tilbaka. Men det jag reagerar mest på är hans nedvärderande ordval när han deklarerar att bosnierna själva får ta ansvar för sitt “dysfunktionella” land.

Vilket land är inte dysfunktionellt numera – tveksamt om det överhuvudtaget finns något land som fungerar perfekt?! Sverige tillhör definitivt inte till den kategorin i alla fall, vi är…

View original post 147 more words

Can the Human Body be used to Produce Graphene?

'This Side of Life'

.

American Scientists Confirm Toxic Graphene Oxide, and More, in Covid Injections

AUGUST 30, 2021

Read More HERE

.

.

[I’ve run experiments in high tech. The goal was never to destroy, but to collect data. What does this do or what does that do? How do circumstances or conditions impact my results?

Of course—my experiments were relative to electron flow and/or materials facilitating such things…]

They are treating human beings as things—yes. But if you use terms that induce fear, you mute the ability for these people to think critically. Fear blocks critical thinking. It’s a deadly nuance that only serves their purposes. Don’t do it. People need to stop focusing on words that trigger fear and start getting mad. Don’t think:

• Toxicity

• Death

• Side effects

• And more

Think Human Experimentation

.

Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines

Robert O…

View original post 3,495 more words

Erfaren forskare och WHO-insider kräver stopp för covidvaccinering

Jenny Piper

Astrid Stuckelberger har 30 års erfarenhet som forskare och har arbetat flera år för WHO med pandemi som sin specialitet samt har även meriter från FN. Tidigare i år kom hon ut som WHO-visselblåsare och i en nyligen publicerad intervju med en norsk tidning slår Stuckelberger fast att der inte finns någon pandemi, att det existerar djup korruption och forskningsfusk samt att det varit rekordmånga dödsfall av covidvaccinen.

Stuckelberger säger att hon är mest oroad över att sprutorna inte innehåller vaccin, utan är ett biotekniskt syntetiskt experiment eftersom det innehåller genmodifiering som GMO, vilket människor borde ha informerats om.

-“Det farliga med vaccinet är att den triggar infektion. Jag tror inte att det är spikproteinet som är problemet, utan att vaccinet innehåller grafen (en form av kol som kan orsaka celldöd och inflammationer). Det är dödligt och nu har vi statistik på det. Vi vet.”

Stuckelberger konstaterar också att WHO…

View original post 531 more words

DN. Från allsidig och korrekt nyhetsförmedling till agendajournalistik

Invandring och mörkläggning

Med den här helsidesannonsen i veckopressen (kapad på mitten) ville Dagens Nyheter 1957 värva nya prenumeranter. Tidningen profilerade sig som Sveriges största tidningsredaktion som ”har resurser att ge en allsidig, korrekt och snabb nyhetsförmedling”. Läsaren skulle vara trygg med att såväl världshändelser som fakta presenterades fullödigt och objektivt på hemmaplan. Folk i landsorten erbjöds ”en verkligt initierad och fullständig bild av vad som diskuteras i riksdagen och den centrala förvaltningen uppe i Stockholm.”

Chefredaktör var (1946-59) den liberale publicisten, författaren och statsvetaren Herbert Tingsten, som alltid drog en lans för yttrandefriheten och den västerländska demokratin. Han var konsekvent emot totalitarism och diktatur, särskilt som den manifesterade sig i efterkrigstiden i det stalinistiska Sovjet med tillhörande östblock. Det gällde att värna vårt land och civilisations kärnvärden mot det ideologiska barbariet. Läs gärna mer om denna period i tredje och fjärde delen av Tingstens memoarer ”Mitt liv”. Där finns tankefigurerna…

View original post 722 more words

Vaknar inte folket nu är det något allvarligt fel

Jenny Piper

På vägen till jobbet funderade jag ytterligare på detta med covidpass och när man tittar på de fakta som vi har till hands är det beklämmande att inte fler vaknar.

När pandemin rasade som värst fanns inga särskilda restriktioner i Sverige, men nu när smittan är låg och det är få inneliggande covidpatienter på IVA, då ska man införa covidpass som innebär att man särbehandlar alla som av olika skäl valt att inte vaccinera sig genom att förbjuda dem att gå på restaurang, teater och inomhusevenemang. Hål i huvudet så det förslår!

Alla experter, läkare och forskare – inklusive Anders Tegnell – är rörande överens om att vaccinet INTE skyddar mot smittan och att det INTE kommer att minska smittan. Varför ska man då införa covidpass som kräver att folk vaccinerar sig, vad är syftet om inte totalitärt styre?

Vad blir nästa steg? Att som i Belgien införa tvångsvaccinering eller…

View original post 60 more words

mRNA Vaccines: Disruptive Innovation in Vaccination May 2017

Lögnens rike

Invandring och mörkläggning


Under senare år har jag delat mitt boende. Sommarhalvåret bor jag i Sverige, vintern tillbringar jag i Thailand. De två senaste åren har dock tidsperioderna förskjutits, jag bor mera i Thailand än i Sverige. Detta sommarhalvår är jag fem månader i Sverige. Jag har ”riktiga” liv i båda länderna – självklart i Sverige, men också i Thailand, eftersom jag där bor med min yngste son och hans familj. Därigenom får jag också tillgång till hans blandade vänkrets, där vardagsspråket är engelska. I Sverige har jag fler närstående, liksom vänner i min egen ålder. Mångkulturellt i det mycket thailändska Thailand, svenskt i det problematiskt mångkulturella Sverige.

View original post 1,170 more words

Studie från Pfizer visar att vaccinet ger barn biverkningar och EU-kommissionen vill ha mer censur

Jenny Piper

Som jag skrivit om tidigare har USA nyligen godkänt coronavaccin för barn över 12 år, trots att USA:s hälsodepartement slagit fast att barn och ungdomar utvecklar extremt milda symtom, om de ens får några överhuvudtaget, om de smittas av Covid-19. Även EU har barn som måltavla och ett godkännande väntas även här inom kort.

Pfizer/BioNTech, som redan är igång med att testa vaccinet på bebisar och barn under 12 år, publicerade förra veckan en studie om vaccinets biverkningar på barn över 12 år och hela 78,9% av barnen utvecklade biverkningar.

Vaccinet testades på 1097 barn i åldern 12-15 år och minst 866 av barnen utvecklade någon form av biverkningar, varav en del fall var allvarliga.

Det är riktigt obehagligt hur man tillåter dessa försök på barn och i Kanada hade man häromdagen satt upp en pop-up-klinik i centrum där barn erbjöds gratis glass om de vaccinerade sig, vilket fick en…

View original post 173 more words

Downplaying The ‘Vaccine’- What’s Really Going On – Senior NHS Supervisor States This Is A Horrid Case Of Human Annihilation, A Genocide!! Thousands Of Children Participating In Covid Vaxx Trials Having Horrific Side Effects Including DEATH! – David Icke — Truth To Power

New Human New Earth Communities

See: Breaking News: Professor Dolores Cahill, President Of The World Drs Alliance Announces That The World Health Authority (WHO) Has Stated That Covid19 Is Actually The Flu That Governments Have Labelled Covid19!! That There Is No Need For Masks, Isolation, Quarantining, Or Social Distancing, And It Cannot Transmit From One Patient To Another. https://wp.me/p19seq-a0R LINK […]

Downplaying The ‘Vaccine’- What’s Really Going On – Senior NHS Supervisor States This Is A Horrid Case Of Human Annihilation, A Genocide!! Thousands Of Children Participating In Covid Vaxx Trials Having Horrific Side Effects Including DEATH! – David Icke — Truth To Power

View original post

Thousands Of People Are Awakening To The Covid Hoax – BUT WE MUST REFUSE TO COMPLY WITH THE TYRANNY – David Icke Speaks About How Businesses Can Reopen And People Can Escape The Fascism Under Common Law And Overcome The Fascist Impositions Of The State – David Icke — Truth To Power

New Human New Earth Communities

People Must Understand That You Cannot Compromise With Fascism!! Because Fascism Always Wants More! The Level Of Government Deceit Is Monumental! LINK TO BANNED VIDEO: https://davidicke.com/2021/03/31/david-icke-talks-to-the-atlantic-underground-podcast-2/ Common Law Court’s John Smith Talks With David Icke About How Businesses Can Reopen Under Common Law And Overcome The Fascist Impositions Of The State Government’s Are Committing Utter […]

Thousands Of People Are Awakening To The Covid Hoax – BUT WE MUST REFUSE TO COMPLY WITH THE TYRANNY – David Icke Speaks About How Businesses Can Reopen And People Can Escape The Fascism Under Common Law And Overcome The Fascist Impositions Of The State – David Icke — Truth To Power

For America See:

The American States Assembly

Restoring Lawful Government

The American States Assembly restores our lawful government.

View original post