99 Percent of Chemicals in Foods Are Self-Certified by Industry, NOT FDA

Rights and Freedoms

April 29, 2023

I’m embarrassed I didn’t know about this sooner. Here’s what you need to know about GRAS. 

I’m embarrassed I didn’t know about this sooner. Here’s what you need to know about GRAS. 

https://odysee.com/@DrBerg:4/99-percent-of-chemicals-in-foods-are:6

Detoxify 1000s of Chemicals From Your Body Just With Food: ▶️ youtu.be/HN0yEn4vbRw

View original post

Söndagskrönika: åsikter och insikter

Invandring och mörkläggning

Välfärdssverige är på dekis. Först tänkte jag skriva att alla ser det men så insåg jag att alla faktiskt inte gör det. De flesta kan visserligen hålla med om att det är problematiskt med dödsskjutningar och gängkriminalitet och de ser nog att ”orten” blivit en farlig plats med återkommande bilbränningar och upplopp. Att fängelserna är knökfulla och att sjuksköterskor och barnmorskor inte räcker till är ju heller inte så kul. Läkarbristen också, vårdplatserna och de inte så sällan dygnslånga köerna på många akutmottagningar. Det är också besvärande och oväntat med elbristen och de därmed höga elpriserna. Så drivmedelspriserna! Kanske de också funderar över hur det gå med kronan, var stannar inflationen, om den stannar.

Så där kan man hålla på och rada upp problemen men eftersom medierna undviker att ge en samlad bild och vänder dem ryggen som är kapabla att beskriva helheten och samhällets färdriktning, så uppfattar de flesta…

View original post 1,728 more words

Happy New Year all!

Rights and Freedoms

2nd jan 2023

I have been thinking a lot about the direction I want to take Covid Vaccine Victims. I have mentioned on previous lives about moving forward with solutions and to help provide information on how to live healthy and learn to detox etc. I myself took sometime to step away and limit my from screen-time for a bit for my own health and started a big overall detox in September which was meant to go on for 3 months, but I decided to continue it because I was feeling incredible. I can say it was the best decision I made for myself. It gives me more clarity and overall better health.

So I thought we would kick off this new year with helping all of you find a new path to health. We all have to start somewhere! Also regular posts will start back this week now that…

View original post 298 more words

Hjärntvätt av befolkningen

ulsansblogg

Det är för bedrövligt, men det betecknande för svenska regeringar är de ständiga försöken, att begränsa den grundlagsskyddade yttrande- och tryckfriheten.

Den är under ständig och oavbruten attack från dem, som säger sig försvara det fria ordet, men som inte bryr sig ett skvatt om åsiktsfrihet.

Alla undersökningar om de stora medieaktörernas inflytande, visar att Sverige är unikt så till vida, att landet är utsatt för en invärtes agitation, vars kraft saknar motsvarighet i de allra flesta av västvärldens länder.

De indikerar ingenting annat än att MSM har lyckats i sitt syfte att hjärntvätta befolkningen.

Propagandan från Public service och de stora drakarna är så kompakt, total och mördande, att den bryter ned det självständiga tänkandet.

Det dominerande problemet för Sverige är således inte utifrån kommande påverkan utan sådan, emanerande från rikets insida.

Det handlar om en nation, vars population till stora delar inte har någon som helst möjlighet till…

View original post 391 more words

Why adverse reactions from the jab vary from person to person

Rights and Freedoms

20 dec 2022

1.) If the needle goes into a vein or a capillary bed, those particles will rapidly spread to your heart and to your brain, increasing your chances of neurologic and cardiac symptoms.

2.) The number of particles in each syringe can vary tenfold.

3.) If the polyethylene glycol degrades, you could have a stroke or deadly heart attack within minutes.

4.) The mRNA can degrade, which would lessen the chance of side effects.

5.) The more acidic your body is, the more spike proteins you will make.

“But you can only be lucky for so long. The effects of this shot are cumulative. So my advice is to never ever get one of these shots again.”

View original post