Lögnens rike

Invandring och mörkläggning


Under senare år har jag delat mitt boende. Sommarhalvåret bor jag i Sverige, vintern tillbringar jag i Thailand. De två senaste åren har dock tidsperioderna förskjutits, jag bor mera i Thailand än i Sverige. Detta sommarhalvår är jag fem månader i Sverige. Jag har ”riktiga” liv i båda länderna – självklart i Sverige, men också i Thailand, eftersom jag där bor med min yngste son och hans familj. Därigenom får jag också tillgång till hans blandade vänkrets, där vardagsspråket är engelska. I Sverige har jag fler närstående, liksom vänner i min egen ålder. Mångkulturellt i det mycket thailändska Thailand, svenskt i det problematiskt mångkulturella Sverige.

View original post 1,170 more words

Studie från Pfizer visar att vaccinet ger barn biverkningar och EU-kommissionen vill ha mer censur

Jenny Piper

Som jag skrivit om tidigare har USA nyligen godkänt coronavaccin för barn över 12 år, trots att USA:s hälsodepartement slagit fast att barn och ungdomar utvecklar extremt milda symtom, om de ens får några överhuvudtaget, om de smittas av Covid-19. Även EU har barn som måltavla och ett godkännande väntas även här inom kort.

Pfizer/BioNTech, som redan är igång med att testa vaccinet på bebisar och barn under 12 år, publicerade förra veckan en studie om vaccinets biverkningar på barn över 12 år och hela 78,9% av barnen utvecklade biverkningar.

Vaccinet testades på 1097 barn i åldern 12-15 år och minst 866 av barnen utvecklade någon form av biverkningar, varav en del fall var allvarliga.

Det är riktigt obehagligt hur man tillåter dessa försök på barn och i Kanada hade man häromdagen satt upp en pop-up-klinik i centrum där barn erbjöds gratis glass om de vaccinerade sig, vilket fick en…

View original post 173 more words

Downplaying The ‘Vaccine’- What’s Really Going On – Senior NHS Supervisor States This Is A Horrid Case Of Human Annihilation, A Genocide!! Thousands Of Children Participating In Covid Vaxx Trials Having Horrific Side Effects Including DEATH! – David Icke — Truth To Power

New Human New Earth Communities

See: Breaking News: Professor Dolores Cahill, President Of The World Drs Alliance Announces That The World Health Authority (WHO) Has Stated That Covid19 Is Actually The Flu That Governments Have Labelled Covid19!! That There Is No Need For Masks, Isolation, Quarantining, Or Social Distancing, And It Cannot Transmit From One Patient To Another. https://wp.me/p19seq-a0R LINK […]

Downplaying The ‘Vaccine’- What’s Really Going On – Senior NHS Supervisor States This Is A Horrid Case Of Human Annihilation, A Genocide!! Thousands Of Children Participating In Covid Vaxx Trials Having Horrific Side Effects Including DEATH! – David Icke — Truth To Power

View original post

Thousands Of People Are Awakening To The Covid Hoax – BUT WE MUST REFUSE TO COMPLY WITH THE TYRANNY – David Icke Speaks About How Businesses Can Reopen And People Can Escape The Fascism Under Common Law And Overcome The Fascist Impositions Of The State – David Icke — Truth To Power

New Human New Earth Communities

People Must Understand That You Cannot Compromise With Fascism!! Because Fascism Always Wants More! The Level Of Government Deceit Is Monumental! LINK TO BANNED VIDEO: https://davidicke.com/2021/03/31/david-icke-talks-to-the-atlantic-underground-podcast-2/ Common Law Court’s John Smith Talks With David Icke About How Businesses Can Reopen Under Common Law And Overcome The Fascist Impositions Of The State Government’s Are Committing Utter […]

Thousands Of People Are Awakening To The Covid Hoax – BUT WE MUST REFUSE TO COMPLY WITH THE TYRANNY – David Icke Speaks About How Businesses Can Reopen And People Can Escape The Fascism Under Common Law And Overcome The Fascist Impositions Of The State – David Icke — Truth To Power

For America See:

The American States Assembly

Restoring Lawful Government

The American States Assembly restores our lawful government.

View original post

Meet The Men At The Heart Of The Covid 19 Hoax – The Pathogen Posing As A Vaccine!! — Truth To Power

New Human New Earth Communities

See: Indisputable Documented Proof That Covid 19 Is A Massive Hoax – A Manufactured Crisis To Usher In A New World Order Global Fascist State! https://wp.me/p19seq-9Sx Also See: David Icke predicting the ‘Covid’ hoax in detail in 2009 – but there’s no conspiracy. Zzzzzzzz – Absolute Proof That Covid IS Not About Health, It Does Not […]

Meet The Men At The Heart Of The Covid 19 Hoax – The Pathogen Posing As A Vaccine!! — Truth To Power

View original post

Tio bud om Makten

Makten och du = inte demokrati

Invandring och mörkläggning


För att en demokrati skall fungera, menade den amerikanske sociologen C. Wright Mills att det krävs en upplyst allmänhet, inte en oupplyst massa. Det ligger emellertid inte i makthavarnas intresse med en upplyst allmänhet, eftersom en sådan ställer krav på makthavarna och därmed både begränsar och ifrågasätter dess makt. Maktutövning reser motstånd, och det finns således alltid en möjlighet att motståndet förändrar eller till och med kastar ett samhälles maktstruktur över ända. Mills myntade också i mitten av 1950-talet begreppet makteliten, och syftade därvid på det som i dag brukar kallas för den djupa staten, alltså de som styrde ett land, oavsett vilket parti och vilka politiker som medborgarna röstade på. Wikipedia skriver:

Ordet “Makteliten” har levt kvar i en mer allmän betydelse som beteckning på olika konstellationer av personer i ledande positioner som samverkar för att tillskansa sig rikedomar, makt och fördelar som går bortom de…

View original post 961 more words

🎶 Meme a Little Meme With Me 🎶 t

Rabblerouserruminations's Weblog

Memes | Know Your Meme

Definition of meme

1 : an idea, behavior, style, or usage that spreads from person to person within a culture Memes (discrete units of knowledge, gossip, jokes and so on) are to culture what genes are to life. Just as biological evolution is driven by the survival of the fittest genes in the gene pool, cultural evolution may be driven by the most successful memes.— Richard Dawkins

2 : an amusing or interesting item (such as a captioned picture or video) or genre of items that is spread widely online especially through social media … the band encouraged fans to make memes to advertise the U.S. release of their EP …— William Gruger

The grumpy cat meme frowned its way onto the Internet in September 2012 and never turned its dissatisfied head back. Since then, the image of the cranky cat has grown more and more popular in direct proportion…

View original post 73 more words

De hycklande politikerna har en given roll i denna fars

Jenny Piper

Det är glädjande att det finns medicinskt utbildad person som likt många av oss andra upplever att pandemin är ett påhitt och ifrågasätter varför man inte tagit bort PCR-testerna när läkare har kritiserat dessa tester som inte alls anses tillförlitliga. Det är således inte konstigt att politiker orerar om höga smittotal och media lever gott på skrämselrubriker om skenande statistik när det inte går att lita på testresultaten.

Många är dessutom kritiska till hur patienterna påverkas negativt av den hysteri som råder – förutom att operationsköerna växer och patienter får vänta längre på att få vård, så drabbas även patienter inom psykiatrin vars vanföreställningar och ångest förvärras ytterligare.

Givetvis spelar våra politiker en stor roll I denna fars, då det är deras uppgift att hålla skenet uppe. Det finns flera politiker (väljer att inte skriva ut namn) som försöker framstå som rättskaffens på sociala medier genom att kräva munskydd samt…

View original post 230 more words

The Symbols and Codes Coming in are Prepping Us for 2021

The Shift of Time and Energy!

There is such a focus in my head today about sharing some ah ha’s I got while driving and listening to the convoluted universe book 2. I feel it is because this applies to all of us, especially when it comes to my readings!!

The hypnosis subject’s evolved Being speaking thru her was talking about her (and any other human) receiving various symbol’s either via dreams, meditation or otherwise, are not to be (fully) understood in that moment, but absorbed for later use.

As I was listening to that, I was instantly transported (in my mind) back to the 3 years I spent in meditation with Sananda and Franklyn (from the Pleiades) learning how the energy body works within the physical body. I would watch their energy target various places on people laying on table in this energy healing room we were always in. Within the energy were symbols I…

View original post 626 more words