About

Detta handlar om livet i all dess storhet, skönhet, vedervärdighet och kärlek.

Hur vi lever det och hur vi skapar det och konsekvenserna av detta.

Jag är blott en passagerare på denna fantastiska resa och detta är bara min subjektiva reseskildring.