JK utreder övergångsregeringens undertecknande av FN-avtalet: ”Det kom in över 1000 anmälningar”

Bakom kulisserna

Övergångsregeringen har anmälts för grundlagsbrott av över 1000 svenskar. Justitiekanslern handlägger ärendet och kommer att publicera ett beslut inom kort – huruvida en förundersökning mot regeringen inleds eller ej.

https://samnytt.se/jk-utreder-overgangsregeringens-undertecknande-av-fn-avtalet-det-kom-in-over-1000-anmalningar/?fbclid=IwAR0MuynMiANqEdAFbLah_1VbQpmMlYk_gKqH4lTxaKAw5Ps7mRWeIIfATb8

Samhällsnytt har varit i kontakt med Justitiekanslern – en myndighet som utövar tillsyn över andra myndigheter – med en fråga om det har kommit in några anmälningar mot övergångsregeringen med anledning av påskrivning av FNs migrationsramverk.

Enligt Anna Lindvall, föredragande på JK, har det kommit in över 1000 sådana anmälningar till myndigheten:

”Det har till Justitiekanslern kommit in över 1000 sådana anmälningar. De flesta anmälningar ser mer eller mindre likadana ut. Bifogat finns den första anmälan.”

I den anmälan som Samhällsnytt har fått ta del av anmäls regeringen för ett grundlagsbrott med hänvisning till följande:

”Expeditionsregering eller expeditionsministär, som det enligt lag kallas, då en tillfällig ministär som sitter kvar som förvaltande tjänstemän, i huvudsak för att sköta rutinärende, i…

View original post 148 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s