Landets värsta antidemokrater legitimeras av MP, SSU och V | Rebecca Weidmo Uvell

Ihop med nazisterna, som bara är 200 individer, är Sverige kommunistiska parti nämligen det. Värsta antidemokraterna i landet. För dessa två grupper är de enda som organiserat sig i partier dessutom och delar längtan efter väpnad revolution och diktatur. Att få skjuta oliktänkande och införa diktatur.  Men SKP fick fler röster i valet än nassarna. 702 individer i Sverige tyckte deras partiprogram var bäst. Personligen känner jag mig därför mer hotad av SKP faktiskt, eftersom deras våldskapital är lika stort men deras faktiskt politiska inflytande större. Eftersom de trots obefintlig representation i demokratiska församlingar legitimeras av regeringspartier. De tycker precis som nassarna att demokratin ska avskaffas, med […]Läs mer

Source: Landets värsta antidemokrater legitimeras av MP, SSU och V | Rebecca Weidmo Uvell

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s