Gula västarna reser sig mot den liberale kung Macron — Global Politics

Denna artikel “Gula västarna reser sig mot den liberale kung Macron” har skrivits av Diana Johnstone från USA som bor i Paris. Yellow vests rise against neoliberal king Macron. Jag har översatt ett utdrag om försämringar för de breda lagren av människor i Frankrike. Bidrar till att förklara Gula västarnas folkstödda klasskamp och mycket viktiga…

via Gula västarna reser sig mot den liberale kung Macron — Global Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s