“Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge. “

“Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge. “

⚠️

“ALLA BÖR LÄSA DENNA som tvivlar ännu.Fick följande text skickad till mig igår kväll.Intressant.

Text av journalisten Margareta Skantze:

“Godmorgon kära vänner!Hoppas ni är vakna och pigga.Ni som ännu sover…det är dags att vakna nu, klockan är 5 i 12!!

Jag har förstått att en del av er som tagit del av mitt inlägg om situationen ute i Europa, Australien, USA etc tror att jag godtyckligt sitter och fabulerar.

Du baserar det antagligen på den ensidiga och ofta felaktiga information du får till dig genom att enbart lyssna på main stream media, du har inte ifrågasatt eller bemödat dig om att ta reda på mer. Du tror bara att jag blivit galen.

Texten nedan har journalisten Margareta Skantze skrivit, en mycket bra sammanfattning som ger läsaren en tydlig bild över hur det har sett ut genom åren och hur allt har planerats.

Låter jävligt foliehattigt, eller hur?Det här är ingenting som känns bekvämt att göra men det finns inga alternativ, klockan är 5 i 12!Jag har suttit och faktagranskat i några timmar och allt finns att läsa på nätet, inga konstigheter där.

Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge.

Här i Sverige räknar man med att kunna införa ett lagstadgat permanent vaccinpass under nästa år. Det finns också att läsa på nätet. Fakta liksom, är du med?

Det finns indikationer på att vaccinmandat kommer att införas i mars 2022 men det är inget som kan verifieras i skrivande stund.

Margareta Skantze:”De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet.

Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”

.Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014: The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn.

Planen omfattar fem olika delmål.

Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme.

De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår

.2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer.

Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder

. Organisationen finansieras av EU.

En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet.

Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter.

Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna.

Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill och Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare.

Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa.

Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare.

Värdar för motet är Bill och Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan.

Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market.

Bilderna kom i själva verket från Indien.

Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill och Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.(Som svar på att president D. Trump fryser finansiering av WHO/egen notering)

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen.

Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN.

Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först.

Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen. De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid.

I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten.

De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället.

De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen.

I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.

Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia.

Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.

Text: Margareta Skantze”

20 thoughts on ““Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge. “

 1. Viktig och väldigt ruggig läsning! Alla borde läsa detta som sagt! Tack för info!! Lite svårt dock att i början förstå vad som faktiskt är Margareta Skantze’s text och vad som är “andra” kommentarer ;-).

  Liked by 1 person

 2. Klocka är som sagt 5 i 12 , vi måste få till ett system där alla som vill förstå detta kan ha kontakt med andra och kunna besluta vad som kan göras för att rädda våra barn och framtidens folk, det är svårt kanske att komma igång med ett organiserat motstånd, men man måste börja någonstans , vi kanske inte får en andra chans och göra något , kosta vad det vill , men friheten är det viktigaste vi har

  Liked by 1 person

 3. Reblogged this on Neuropedagogen's Blog and commented:
  Allt som händer NU uppfattas, sorgligt nog, av väldigt många – de som godtroget tror att de som styr vårt land gör det för folkets bästa – vara det bästa för folket. Men ack, det är det bästa för de som NU försöker ta över rodret helt och hållet och få kontroll genom att tvinga folket ta det som början var ett val:
  att ta av det nödgodkända och experimentella injektionerna som de påstod var ett vaccin som var till för de individer som hade ett svagt immunförsvar, således de äldre och svaga.
  Överdödligheten sken med sin frånvaro 2020 – detta trots den påstådda pandemin som, lustigt nog, också fick höstinfluensan att lysa med sin frånvaro!
  Trots att läkare från Afrika gått ut och påpekat att omicron är den mildaste varianten av de senaste tre virusen som “härjat” – det enda som skett är att de som styr agendan har förhindrat läkare och professorer som räddat tusen och åter tusen insjuknade från att hamna i respirator och ond, bråd död genom förebyggande, effektiv och säker behandling från att tala till folket via mainstream media – de styr nämligen även media.
  Och den största boven av dem alla fick i dag komma till tals i P4 !!! Avskyvärda handlingar sker bakom våra ryggar.
  Läs och begrunda!

  Liked by 1 person

 4. If it walks like a duck .. osv
  Aligning the dots. Vaccin har funnits länge och visst har en del skador sket och ibland har vaccinen dragits tillbaka tror efter 50 döda så drogs ett vaccin tillbaka dock har andra preparat fått fortsätta trots allvarliga biverkningar…. soten vs boten verkar ibland vara till sotens fördel….. (ROTA t.ex.)
  Eller elefanten i rummet de kinesiska vaccinen som getts i ungefär lika stor omfattning som alla de preparat som getts av de västliga vaxen… Det har talats mycket om att HCQ och Ivermectin är farliga och inte gör någon nytta…. att inte fritt låta folk knapra Ivermectin är märkligt då Ivermectin är harmlöst jmf med t.ex. rökning…. ja faktiskt rökning har på dessa två år med pandemin dödat 3x så många som de som dött med viruset….. osså det som vissa forskare med brist på medel säger “LÅNGTIDSCOVID” jaa har många år tar det av lidande osv onnan man dör av sviterna efter rökning… 10-20 säkerligen…. man vet att rökning dödar osv osv och ändå får vuxna köpa cigg fritt… kan inte riktigt röka överallt längre…. MEN ett preparat som efter 8miljarder doser dödat hittills typ 100.000 på ett år…. man talar om hela världens befolkning 4x per år blir 30miljarder doser per år kanske 1miljon döda per år…. skrämmande

  Liked by 1 person

  • Det är till och med ondskefullt eftersom dödlighet och dödsfödda barn och infertilitet och en mängd olika biverkningar inte får dem som är ansvariga att sluta upp med detta utan de verkar desperata i hur de vill stänga ned allt i världen och sticka uppföljningsprutor i folk in absurdum!

   Like

 5. http://www.unidroit.org/unidroit-in-online-university-of-bologna-q
  Då Förrädarna i de inblandade länderna skrev på det hemliga avtalen om att de
  skall ingå i NWO (OWO) Globalism diktatur..
  [T]he useful idiots, the leftists who are idealistically believing in the beauty of the Soviet socialist or Communist or

  whatever system, when they get disillusioned, they become the worst enemies. That’s why my KGB instructors

  specifically made the point: never bother with leftists. Forget about these political prostitutes. Aim higher. […] They

  serve a purpose only at the stage of destabilization of a nation. For example, your leftists in the United States: all these

  professors and all these beautiful civil rights defenders. They are instrumental in the process of the subversion only to

  destabilize a nation. When their job is completed, they are not needed any more. They know too much. Some of them,

  when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power—obviously they get offended—they

  think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot.”
  — Yuri Bezmenov

  Spinning the dreidel is a symbolic act of messianic hope. The letters in the Hebrew word for snake (nachash) and by

  extension evil, also sum to 358. Spinning the dreidel is a symbolic act of faith that eventually evil stumbles and results

  in its downfall. The dreidel is Kabbalah geometry. Its like a mix between “Trick or treat” and Simon Says,, you can
  get Rewards or Punishments.. The spinner own the rules, “makeing” them as it goes,, Ilumi corp is spinning ,,,

  Liked by 1 person

 6. Tillägg!!!!
  Vi får se om Svensk grundlag fortfarande gäller ,,, efter 22/1
  Om Demonstrationen blir stoppad eller ner bankad av statens hantlangare.
  Så vet vi att Svensk lag inte längre är giltig. vax pass är redan ett grundlags brott.
  En tillfällig pandemi(lag)restriktion står inte över grundlagen.EU direktiv står
  ej över grundlag.
  OBS ,, som X militär kan jag av säkerhets skäl inte delta.

  Liked by 1 person

 7. Som jag skrivit på många ställen, om folk & fålk enas och går samman som i paris igår 8:jan så spelar det ingen roll om rättsväsendet plockar fram stridsvagnar, De har förlorat, Game Over liksom

  Vakna upp nu så vänder vi på skiten så vi kan leva

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s