Pressinfo om politikers sjukledighet efter covid19vaccin – Humanism & Kunskap

Ålandspolitikern och elitidrottaren Stephan Toivonen gick ut på Facebook med en pressinfo om sina svåra reaktioner på Covid19injektioner. Det har lett till omfattande stöd, mängder av kommentarer från de olika ståndpunkter som idag delar mänskligheten. TEXT Stephan Toivonen Pressinfo ang min sjukledighet Jag ville hålla denna för att föregå eventuella rykten och missförstånd. Jag kan […]

Source: Pressinfo om politikers sjukledighet efter covid19vaccin – Humanism & Kunskap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s