När det råder stiltje på nyhetsfronten anar man ugglor i mossen

Jenny Piper

Det är råder en sorts stiltje i nyhetsflödet just nu, såväl nationellt som internationellt, med fokus på Covid-19 och konflikten i Gaza. Vad som händer bortom denna ensidiga rapportering förtigs och med tanke på vårt eget lands många problem är det fascinerande att media under helgen inte plitat ner några granskande reportage där makthavarna ställs mot väggen i viktiga frågor.

Men det är inte första gången jag efterlyser en mer engagerad mediakår och jag borde ha vant mig vid det här laget. Det är väl så eliten håller folket i schack medan man ägnar sig åt att söndra och härska – indoktrineringen fungerar dessutom uppenbarligen bra när man ser sig omkring i samhället samt lyssnar på vad folk pratar om överlag, där man med lätthet kan konstatera att folks filterbubblor är intakta samt intresset för att ifrågasätta oegentligheter är obefintligt.

#viharvälingaproblem

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s