Foliehatt, artikel på Vetamera – Humanism & Kunskap

Foliehatt har blivit ett nedsättande uttryck som människor använder om andra om de vill nedvärdera deras åsikter. De som använder begreppet saknar ofta fantasi nog att se andra perspektiv. Möjligen har de i sin begränsade världsbild också en rigid, inskränkt karaktär som omöjliggör kunskapsinhämtning. Begreppets tillkomst Begreppet har uppstått bland antihumanister och pseudoskeptiker i samband […]

Source: Foliehatt, artikel på Vetamera – Humanism & Kunskap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s