One thought on “5G har också en militär dimension – Global Politics

  1. Man skall vara medveten om att USA:s militär har forskat på mikrovågor sedan 1940-talet och så även thorium-reaktorer. I det senare fallet fann man att det inte fanns någon militär ‘nytta’, då tekniken inte gav något för tillverkning av vapen. Mikrovågor å andra sidan …

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s