PATRIK ENGELLAU: Tolerans

Ett land utan yttrandefrihet är en diktatur och i Sverige är vi på god väg att införa den. Frågan är bara vad vi tänker göra för att få behålla vår frihet?

DET GODA SAMHÄLLET

OPINION Dagen före julafton förra året föll en dom avseende hets mot folkgrupp i Södertörns tingsrätt mot en Åsa Vesterberg som kallar sig frisör och medborgarjournalist. Vesterberg hade vid sexton tillfällen offentligt på internet publicerat ett antal utlåtanden om islam och muslimer som sammanfattas på följande sätt i domen:

Åsa Vesterbergs inlägg är grovt generaliserande och nedsättande mot muslimer. Som exempel kan nämnas att hon påstår att muslimer i allmänhet har lägre IQ, eftersom de har en tradition av inavel, att Islam är pedofildyrkande, att skadeohyran måste börja skjutas av, att Islam ska utrotas, att det rör sig om pedofildyrkande parasiter, att horder av islamistiska män drar runt på våra gator och gruppvåldtar svenska kvinnor och barn och anlägger skogsbränder, att smutsen ska utplånas och att vi måste gå ihop för att utplåna invasionen av pedofildyrkande ohyra.

View original post 565 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s