MED-bloggen

Det är numera mycket populärt att diskutera samhällskontraktet och hur staten bryter mot det. För att illustrera vad jag menar tänkte jag exemplifiera med några artiklar som skrivits relativt nyligen. Man kan till exempel läsa att Moderaternas ungdomsförbund MUF vill ha “ett nytt samhällskontrakt byggt på egenförsörjning“. Journalisten Susanna Popova skriver att “samhällskontraktet är under omförhandling”.  Historikern Lars Trägårdh skriver “… att vi åter börja(r) (sic) värna om det svenska samhällskontraktet” och vidare att “Det svenska samhällskontraktet är i sin grund mycket enkelt: medborgare som arbetar, betalar skatt och därmed förtjänar sina sociala rättigheter”. Teologie doktor i etik Ann Heberlein titulerar ett inlägg “Det brutna samhällskontraktet”.

Mitt intryck av diskussioner på Twitter, Facebook, middagar med mera är att folk inte anser sig få vad de har “rätt till” utifrån sina stora skatteinbetalningar. De förväntar sig bra sjukvård, skola och rättsväsende. Om folket inte får sina “sociala rättigheter” tillgodosedda…

View original post 978 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s