anthropocene

Här återger jag en debattartikel från Uppsala Nya Tidning som jag rekommenderar er att läsa. För mig är den bara ytterligare en bekräftelse på att lilla Sverige med sina syltryggar till politiker är ett lydrike under den västliga oligarkin som bl.a. kontrollerar Big Pharma.

Lars Bern

Trots stora medicinska framsteg, dör fortfarande ett stort antal människor i Sverige av kroniska sjukdomar som olika former av cancer, neurologiska sjukdomar och andra svåra sjukdomar. Den traditionella sjukvården spelar en avgörande roll för behandling av kroniskt sjuka. Samtidigt finns flera komplementära alternativa behandlingsmetoder som ännu inte vetenskapligt belagts, men som uppvisar goda resultat.

En av dessa är en immunterapimetod med lågintensitetslaser som utvecklats av Susanna Johansson under 30 års tid, och som idag används vid behandling av ett stort antal patienter i Sverige, Norge och Storbritannien. Resultaten är omvittnat goda. Många kroniskt sjuka patienter, som från den traditionella sjukvården erhållit besked att palliativ…

View original post 721 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: