Effekten av förhöjda CO2-halter på växter

Bakom kulisserna

Alla ni som är rädda för klimatförändringar och höjda CO2-halter som ska förstöra allt livet på jorden, ska se på den här videon. Ni andra kan bara konstatera, att det är så här det är.

Man gjorde ett experiment:

Dessa plantor fick växa isolerade i 42 dagar i varsin avdelning, en med vanlig rumstemperatur och miljö (vänster bild i videon) och en annan växt i en avdelning med förhöjda CO2-halter (höger bild i videon).

Dokumentationen gjordes med time-lapse fotografering på växten ”cowpea” (Vigna unguiculata).

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s