Sverige behöver ny regeringsform när HD inte utvisar kriminella. Skriv sagan om Konungens återkomst!

Vi är väldigt många svenskar som blir otroligt upprörda när Högsta domstolen skapar ett prejudikat att man inte ska utvisa grovt kriminella när de begått allvarliga brott. Dessutom har vi ett problem när en domare hellre klickar en känd journalist, än svarar hur man resonerat när man inte utvisar om man har chansen. Faktum är…

Source: Sverige behöver ny regeringsform när HD inte utvisar kriminella. Skriv sagan om Konungens återkomst!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s