Professor larmar: 75 000 svenskar svälter

Bakom kulisserna

Svält. Ordet för tankarna till krig, fattigdom och nöd.
Men det finns nära dig – hela tiden.
Varje år svälter 75 000 svenskar. Bara i dag riskerar i genomsnitt 41 äldre att dö av undernäring.
I en serie artiklar berättar Aftonbladet om den dolda svälten – och om dess offer.

yngveYngve Gustafsson, geriatriker

https://www.aftonbladet.se/a/J13kg7?fbclid=IwAR0kkBZLp73z74giiofVR8C7_QCY1HEbtqmPFUK1cE250OapGlhsssmy80U

75 000 svenskar svälter varje år.

15 000 av dem riskerar att dö av undernäring, ofta efter plågsamma biverkningar:

urinvägsinfektioner, tandlossning och depressioner.

– Vissa socialchefer hävdar att det är naturligt att dö av svält. Det är det inte. Att bli gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

Yngve Gustafson har arbetat med patienter på svenska äldreboenden i över 30 år, forskat och varit sakkunnig åt IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Insikten om undernäring inom äldrevården har funnits hela tiden men i år intensifierats, efter hans medverkan i…

View original post 1,269 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s