anthropocene

Inom kostdebatten har det länge varit så att man nämner frukt och grönt på samma gång, som om det vore samma sak. Vi skall analysera hur välgrundat detta är. Vi har även länge fått höra rekommendationer att äta minst fem frukter per dag. Kampanjen fem om dan presenteras ofta som en vetenskapligt grundad rekommendation. Jag har många i min omgivning som följer detta i tron att det är gynnsamt för deras hälsa.

Fruktkampanjen är en av de framgångsrikaste kostkampanjerna. Den har blivit den mest välkända och hårdast marknadsförda näringskampanjen någonsin. Nästan alla tror därför att den är baserad på robust vetenskaplig evidens, men så är det inte. Kampanjslogan Five-a-day lanserades 1991 i Kalifornien vid ett möte mellan amerikanska National Cancer Institute (NCI) och the Produce for Better Health Foundation (PBH). PBH är en kommersiell branschorganisation för främst frukt och grönsaksproducenter, alla med klara ekonomiska intressen av att öka konsumtionen av…

View original post 1,048 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s