Sven Hirdman: Om Sveriges förhållande till Ryssland – Global Politics

Förre Moskvaambassadören Sven Hirdman, med borgerlig bakgrund, har stor kunskap om Sovjtetunionen och Ryssland och ofta kloka synpunkter, fjärran från dagens russofoba politiska svenska ledargarnityr, som inte visar förmåga eller intresse för en kritisk analys. Hans bok är läsvärd. På julafton återpublicerade Alliansfriheten.se den ganska långa artikeln “Om Sveriges förhållande till Ryssland” . Denna var […]

Source: Sven Hirdman: Om Sveriges förhållande till Ryssland – Global Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s