anthropocene

För många kan den rubricerade frågan tyckas underlig. Varför skulle man jämföra kolesterol och koldioxid? När det kommer till kritan är dock frågan ytterst relevant. Jag skall försöka förklara varför. Båda dessa kemiska föreningar är nämligen två av livets absolut viktigaste och mest kritiska byggstenar. De har kommit att spela en nyckelroll för globalismen och de globala bankernas och storföretagens strävan efter monopol och marknadsdominans.

Kolesterol

Kolesterol som är en viktig beståndsdel i animaliskt fett, är ett av människokroppens viktigaste ämnen. Vår viktigaste kroppsdel är vår hjärna där vår personlighet och vårt medvetande sitter. Hjärnan svarar för 2 procent av kroppsvikten men den härbärgerar 25 procent av kroppens kolesterol. God försörjning med kolesterol är helt avgörande för hjärnhälsan. För dålig tillförsel ökar risken för hjärnsjukdomar som Alzheimer och Parkinsons. Upprepade medicinska studier visar att människor med hög kolesterolnivå är friskast och lever längst.

Genom oseriös forskning i början och mitten…

View original post 754 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s