anthropocene

Den svenska regeringen uppbackad av en stor del av den borgerliga alliansen, bedriver en klimatpolitik som i realiteten leder till att svenska skattebetalare får subventionera de länder som inte minskar sina utsläpp och att utsläppen av växthusgaser istället ökar globalt sett.

Det som händer när vi med mångmiljardinvesteringar och höga skatter minskar svensk användning av fossila bränslen är följande.

  • Den minskade svenska efterfrågan leder till att olja och kol blir något billigare på världsmarknaden. Det lägre priset leder till att någon annan får råd att köpa lite mer, varför någon global nettominskning av växthusgasutsläppen inte uppstår.
  • I Sverige ersätts den minskande oljeanvändningen med biobränslen från den svenska skogen vars förbränning även släpper ut växthusgaser. Dessa återförs först på 50 till 100 års sikt till skogen varför landets utsläpp av växthusgaser de närmaste decennierna blir i stort sett oförändrade.
  • Den på detta sätt dyrare svenska energin gör att svenska företag får…

View original post 805 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s