anthropocene

Finansminister Magdalena Andersson har gått till angrep på Ulf Kristersson med anledning av en intervju i Financial Times, där den senare nämner landets stora problem med gängbrottslighet och anlagda bränder. Hon menar att Kristersson svartmålar Sverige och minskar därför landets attraktionskraft på utländska investerare. Andersson ger med detta utfall ett ansikte åt den förljugna skönmålningen av landets allvarliga problem som främst socialdemokratiska politiker och MSM media ägnar sig åt.

Jag tror varken utländska investerare eller svenska folket för den delen, är så dumma att man går på skönmålningen. Den som överväger en större investering i Sverige lär nog skaffa sig nödvändig kunskap och då kan det faktiskt vara förtroendebyggande att som Kristersson erkänna de problem som landet faktiskt brottas med. Att medvetet ljuga om tillståndet i landet som finansminister Andersson gör är nog långt mer förödande för omvärldens förtroende.

Finansministerns val av angreppspunkt blir löjeväckande om man betänker att under…

View original post 124 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s