anthropocene

I min ungdom på 50-talet när jag började bli politiskt medveten, anslöt jag mig till det då liberala Folkpartiet och jag blev ordförande för deras ungdomsdistrikt i Jämtlands län. Nu har Folkpartiet bytt namn till Liberalerna och man har paradoxalt nog slutat att tro på de liberala frihetsidealen och i stället svurit sin lojalitet till globalismens auktoritära idéer. Själv är jag numera politisk vilde eftersom inget riksdagsparti lever upp till de liberala frihetsideal som jag hela mitt liv kämpat för.

Våra motståndare på 50-talet var den radikala vänstern med SSU:are och olika kommunistiska sekter. Med hjälp av kommunistregimerna i Östeuropa hade man hittat ett effektivt sätt att skaffa sig oförtjänt legitimitet. Kalla krigets rädsla för att nytt världskrig hade gett upphov till en växande aktiv fredsrörelse. Den rörelsen infiltrerades och kidnappades med öststatskommunisternas hjälp av radikalvänstern. Samtidigt stod kommunistblockets invasionsarméer uppradade utefter järnridån, redo att invadera Västeuropa vid första bästa…

View original post 763 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s