Här serveras sanning istället för politikerlögner!

anthropocene

Under den gångna mandatperioden har Miljöpartiet lett Socialdemokraterna likt en tjur med ring i näsan från det ena meningslösa klimatbeslutet efter det andra. Det senaste som sticker ut i dagens situation är 1.050 miljoner till subvention av elcyklar. Detta beslut kommer inte att ha ens mätbara effekter på landets växthusgasutsläpp. Med motsvarande insats för att öka landets katastrofberedskap mot brand och stormskador i skogarna hade flertalet av de nuvarande bränderna kunnat släckas på ett tidigt stadium.

Nu brinner istället landets skogar upp och släpper ut enorma mängder växthusgaser, något som man onekligen kan lägga den av Miljöpartiet dominerade regeringspolitiken till last. Plötsligt framstår Sverige som en betydande växthusgaskälla. Det kommer att ta hundra år innan skogen åter tagit upp dessa gaser och då är klimatkatastrofen redan här enligt miljöpartisterna. Med dagens politiker får vi även räkna med fortsatta skogsbränder.

Det vi bevittnar är en statsmakt i fritt fall där dyrbar…

View original post 582 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s