anthropocene

Det är uppenbart att Donald Trump har lagt in en ny växel i sitt vallöfte att göra USA stort igen. Handelskriget mot EU och Kina, kraven på NATO-länderna och mötet med Putin är alla steg i en upptrappad politik som signalerar stora förändringar.

För att förstå hur Trump ser på USA:s situation måste man först inse hur globalisterna under efterkrigstiden lagt beslag på makten i USA och omvandlat landet till det Jimmy Carter rubricerar som deras plutokrati. Efterhand har man även via EU tagit makten över nästan hela Europa. Globalismen är skapad av de stora globala företagen och bankerna, varav huvuddelen har USA som sin hemmabas. Man har genom en mycket skicklig och målmedveten lobbyverksamhet och genom finansiering av politiker lyckats skapa villkor för sin verksamhet som ger företagen, bankerna och deras hyperförmögna ägare maximala fördelar på nationernas och medelklassens bekostnad.

Globalismens öppna gränser, frihandel, fria rörlighet för människor och…

View original post 1,011 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s