anthropocene

Under jordens senaste geologiska tidsperioder har en rad omfattande nedisningar av norra halvklotet inträffat, dessa har täckt Skandinavien och delar av Tyskland, Alperna och större delen av Nordamerika och Brittiska öarna. Jorden har befunnit sig i en istid under de senaste 1,8 miljoner åren. Under senare delen av denna pågående istid har nedisningen avbrutits vart 80-tusende år av s.k. interglacialer, då isen tillfälligt dragit sig tillbaka under 10-15 tusen år. Det har inträffat sex dylika avbrott i nedisningen. Jorden befinner sig just nu i slutet av en sådan interglacial, av geologerna benämnd Holocene.

Även under den korta Holocene har jordens klimat varierat betydligt. Perioder med varmare klimat än idag har avlösts av perioder då det varit betydligt kallare. Trenden de senaste årtusendena har dock varit olycksbådande fallande, varför allt som skulle kunna bryta den trenden borde ses som en välsignelse snarare än ett hot.

Den senaste kallperioden som började på 1600-talet har kallats den Lilla Istiden…

View original post 981 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s