New Research: Spike Protein Causes Myeocarditis

Undercurrents

MedCram – Medical Lectures Explained CLEARLY

Roger Seheult, MD of MedCram examines how SARS-CoV2 spike protein expression in mice causes damage to the heart via the innate immune system. See all Dr. Seheult’s videos at: https://www.medcram.com (This video was recorded on August 7, 2022) Roger Seheult, MD is the co-founder and lead professor at https://www.medcram.com He is Board Certified in Internal Medicine, Pulmonary Disease, Critical Care, and Sleep Medicine and an Associate Professor at the University of California, Riverside School of Medicine. LINKS / REFERENCES at the Youtube site.

View original post

Upprop: Stoppa EU:s planer på ett pass kombinerat med ett vaccinationskort

corneliadahlberg

Ur Blueshift

“EU planerar att införa ett pass kombinerat med vaccinationskort.

Det planerade passet bryter mot UNESCO:s Universella Deklaration om Bioteknik och Mänskliga Rättigheter från 2005 (jmf artikel 6, sektion 1 och 3 och artikel 28).

Det planerade passet utgör också ett flagrant brott mot ett flertal andra mänskliga rättigheter, såsom den fria rörligheten.

Vi kräver följande:

1. Stopp för EU:s planer på kombinerade pass och vaccinationskort.

2. Bekräftelse i svensk lag valfrihet vid vaccinationer.

3. Avveckla alla vaccinationsprogram för minderåriga.”

Läs mer och skriv på här mot fascism, för frihet, för våra mänskliga rättigheter!

View original post

Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten är en katastrof för folkhälsan

Den Trådlösa Teknik - Det Tysta Miljögiftet

Jag har svarat Folkhälsomyndigheten som skickade standardsvaret att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och elektromagnetisk strålning.

__________________________________

Jag skickar Folkhälsomyndighetens svar, till samtliga myndigheter, jag tidigare sänt i detta ärende, angående strålning från Försvarsmakten, samt till Riksrevisionen då jag anser att både SSM och Folkhälsomyndigheten undanhåller fakta, gällande både industrins forskning och riskerna med teknisk strålning. Jag vill även påpeka att tjänstemännen på myndigheterna inte har något tjänstemannaansvar och därför inte behöver stå till svars för vad de påstår.

Först vill jag uppmärksamma Folkhälsomyndighetens påståenden. FHM skriver att det kan finnas andra orsaker till dessa symtom. Märkligt att FHM hänvisar till det, då jag skriver att jag blivit medicinskt undersökt, att det inte finns något fel på mitt hjärta, att den medicinska utredningen visar, att jag är en relativt frisk person och att dosen av medicinen för min underfunktion av sköldkörteln fungerar bra.

Eftersom jag…

View original post 1,531 more words

Det kom busslaster med muslimer från Malmö

Petterssons gör Sverige lagom!

Eva-Marie har skickat ett mejl. 

Skurups kommun 17 januari 2020

Hej Pettersson

Det var ju roligt att du såg mig på TV, tänkte först att lögnmedia kommer att klippa och sudda bort att vi som vill ha ett svenskt fritt Sverige var där. Vi var några som modigt ställde upp för att visa att det faktiskt finns ett motstånd mot att vårt vackra land ska falla ner i något fruktansvärt grymt som ingen kan trivas med. Nej till Sharia, och mitt budskap gick fram det vill jag lova.

View original post 529 more words

Mind Control – Remote Neural Monitoring: Daniel Estulin and Magnus Olsson on Russia Today

NANO BRAIN IMPLANT

Mind Control – Remote Neural Monitoring: Daniel Estulin and Magnus Olsson on Russia Today

This show, with the original title “Control mental. El sueño dorado de los dueños del mundo” (Mind control. The golden dream of the world’s masters) — broadcasted to some 45 million people — was one of the biggest victories for victims of implant technologies so far. Thanks to Magnus Olsson, who, despite being victimized himself, worked hard for several years to expose one the biggest human rights abuses of our times – connecting people against their will and knowledge to computers via …Cyber-Physical Systems… optogenetic implants of the size of a few nanometers – leading to a complete destruction of not only their lives and health, but also personalities and identities.

Very few people are aware of the actual link between neuroscience, cybernetics, artificial intelligence, neuro-chips, transhumanism, the science cyborg, robotics, somatic surveillance, behavior control…

View original post 605 more words

Hur rå och ohederlig får en politiker vara, Magdalena Andersson?

corneliadahlberg

Av Olle Ljungbeck

Hur rå och ohederlig får en politiker vara, Magdalena Andersson, för att dölja den misslyckade migrationen?

När Du säger att det behövs 90 miljarder extra under de närmaste åren för att klara de kostnader den ökade åldrade befolkningen kräver, ljuger Du medvetet om kostnaderna och orsaken. Självklart drar en ökad åldrig befolkning större kostnader. Men likväl är det inte denna som är huvudorsaken. Varför nämner Du inte de flera hundratusen invandrare från 2015 som är de som överbelastar budgeten i första hand. Merparten av dessa saknar arbete och inkomst och levererar därför inga skatter till statskassan.

View original post 239 more words

5G-utbyggnad

corneliadahlberg

Kalle Hellberg har fått ett oseriöst svar (se tidigare inlägg från Kalle i ämnet) från ansvarig gällande 5G-utbyggnaden i Umeå, som vanligt befriat från hänsyn till kunskap, fakta när det gäller våra skatteslukare. Kalle svarar med redogörelse över sin gedigna kunskap i ämnet. För bilaga anmäl dig till Kalles sändlista på <kalle@maxicom.se>

Från: Anders Kjellander
Skickat: den 28 januari 2019 16:10
Till: Kalle Hellberg
Kopia: mats.berggren@umeaenergi.se; Hans Lindberg ; katrine.riklund@umu.se; robert.winroth@vll.se; anders.sylvan@vll.se; Peter Juneblad ; Johan Gammelgård
Ämne: SV: 5G-utbyggnad

Hej Kalle,

Tack för ditt brev.

Det är verkligen inte frågan om att Umeåbor skall utsättas för risker, vår ambition är utforska tillämpningar som ska vara till nytta för oss som bor i Umeå:

Umeå 5G och alla inblandade i projektet kommer givetvis att respektera de föreskrifter och gränsvärden för radiofrekventa elektromagnetiska fält (radiovågor) som gäller i Sverige.

vänligen

Anders Kjellander

Styrgruppsordförande

Umeå 5G

Mobil +46 (0)70 3900056

e-mail anders.kjellander@umea.se

View original post 552 more words