Att skapa konstgjorda människor – Transhumanism

Hittat på nätet

Invecklat.
Yuval Harari, Swabb o company försöker inbilla oss att de är ngn slags halvgudar som kan modifiera och skapa nya människor, ladda ner medvetande I datorer, styra oss med chip osv. Dessa psykopaters uppblåsta hubris saknar gräns. Vi är betydligt mer komplicerade än vad dessa idioter kan ana! Ett litet exempel.

Vi hör idag mycket om felvikta och skadliga protein, tex felvikta protein som kan orsaka galna ko sjukan. Den 3 dimensionella strukturen av ett protein måste vara exakt för att proteinet ska fungera rätt. Men hur går det till?
Aminosyrer sätts samman som ett linjärt band som sedan vecklar ihop sig till rätt proteinstruktur. Problemet är att det finns nästan oändligt många möjliga varianter för ett protein med säg 500 aminosyror, bara en variant är funktionsduglig.

Tänk dig ett gummiband där du snurrar ändarna åt motsatt håll, när du sedan för ihop ändarna bildas en 3-D struktur. Slumpmässigt skulle det ta dig tusentals år att få upp exakt samma struktur två ggr. Detta benäms Levinthal’s paradox. Ändå klarar cellerna att producera trillioner felfria proteiner dagligen.

Denna artikel diskuterar olika möjliga mekanismer som t,ex inflytande från elektromagnetism, zero-point enegry, molekylen och cellens egenfrekvens och resonans mm. Och detta är ändå enkelt jmf med hur vårt DNA bildar struktur och viker sig kring sina proteiner!

Artikeln är komplicerad men man får en aning om hur mycket vi inte vet. Särskilt som att elektomagnetisk strålning kan styra cellens funktioner. Hur kommer EM strålningen från 5G att påverka dessa system? Klippa o klistra crspr galningarna tror kanske på sig själva.
Men jag får bilden av en grävmaskin som kör in I en porslinsaffär…
https://file.scirp.org/Html/3-1850177_86002.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s