Vad är homeopati? Del 7 — Stefan Whilde

Låt mig berätta lite om läkekonsten som botade mig från en kronisk/obotlig sjukdom när sjukvården gett upp. Det här är sista texten av sju om klassisk homeopati. Den här gången tar vi hjälp av Sven för att förklara hur läkning med homeopati går till. Gossebarnet Sven föddes på våren 1939 i det neutrala landet Sverige.…

Vad är homeopati? Del 7 — Stefan Whilde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s