Media publicerar tillrättalagd version för att upprätthålla “rätt” bild hos befolkningen — Jenny Piper

Återkommande sedan Ukrainakrisens start har vi sett hur media manipulerat information för att det ska passa det narrativ som den politiska eliten i väst vill förmedla. Vi har sett hur media publicerar tillrättalagda versioner i sin rapportering av kriget i Ukraina och de delar som skulle kunna svärta ned den ukrainska regimens upphöjda position hos […]

Media publicerar tillrättalagd version för att upprätthålla “rätt” bild hos befolkningen — Jenny Piper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s