Vågar ni backa upp denna manifestation med er närvaro eller vill ni ha tvångsvaccinering i Sverige?

Vi har chansen att vända på den vaccineringshysteri som kostat åtskilliga människor livet och många fler långt lidande som de inte får hjälp med. Pfizer har tvingats lämna ut sin dokumentation av domstol och deras egen försöksstudie visade att så många av försökspersonerna fick så många allvarliga biverkningar varav ett stort antal medförde dödsfall vilket borde ha gjort att tillsynsmyndigheterna skulle ha stoppat vaccinet. Alla tidigare vaccin och läkemedel tillsammans under alla år har mindre biverkningar än dessa vacciner under två år!!! Världshälsoorganisationen, WHO och EU ligger på för att införa obligatorisk vaccinering och karantän och de kommer att lyckas om vi inte tar kraftigt avstånd från detta myndighetsmissbruk!

Vad som är demokratiskt och ett tecken på frihet är att vi får använda alternativa behandlingar varav många läkare i andra länder med stor framgång använt under denna pandemi som rent statistiskt aldrig ens kan kallas en pandemi.

Det är dags att se till att vi får frihet själva att välja vår vård enligt det som fungerar bäst istället för det som berikar läkemedelsföretagens kassakistor.

2 thoughts on “Vågar ni backa upp denna manifestation med er närvaro eller vill ni ha tvångsvaccinering i Sverige?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s