Bakom kulisserna

merefa - Twitter Search / Twitter

14 april 2022
https://telegra.ph/Briefing-on-the-results-of-the-analysis-of-documents-related-to-the-military-biological-activities-of-the-United-States-on-the-t-04-14

En speciell militäroperation av ryska trupper har gett ytterligare information om USA:s militära och biologiska aktiviteter i Ukraina, vilket bekräftar ett flertal brott mot konventionen om biologiska vapen.

Genom att dra fördel av befintliga luckor i internationell rätt och avsaknaden av en tydlig verifieringsmekanism har den amerikanska administrationen konsekvent byggt upp sin militärbiologiska kapacitet i olika regioner i världen.
Ryska federationen har gjort kontinuerliga ansträngningar för att upprätta en BTWC-verifieringsmekanism, men detta initiativ har konsekvent blockerats av det kollektiva väst, ledd av USA, sedan 2001.

Den befintliga FN:s generalsekreterares mekanism för att undersöka misstänkt användning av biologiska vapen och toxinvapen, liksom 1925 års Genèveprotokoll för förbud mot användning av kvävande, giftiga eller andra gaser och bakteriologiska metoder för krigföring och militära konflikter, täcker inte verifiering av konventionsstaternas biologiska verksamhet. Organisationen för förbud mot kemiska vapen, med säte i Haag, har inte heller någon sådan auktoritet.

Vi…

View original post 1,059 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s