Teorier om varför människorna skapades

Andligt Uppvaknande med Diana Sjöbeck

Du kan välja att tro på Ut ur Afrika-hypotesen eller att vi härstammar från aporna. Personligen har Darwins evolutionslära aldrig resonerat bra med mitt inre. Däremot har författare som Erich von Däniken, David Icke och Zecharia Sitchins teorier om mänsklighetens ursprung och syfte mer kommit närmare den sanning jag bär inom mig. Dessa författare har förlöjligats och smutskastats av historiker och akademiker enbart för att de inte följt den linjen som vi alla indoktrinerats att tro på. De har vågat tänka självständigt och ifrågasätta fastslagna sanningar. De flesta av oss kan inte läsa kilskrift eller tyda hieroglyfer och då är det lättare att vi manipuleras tro vad de symboliserar av någon som kan läsa dem. Men tror vi verkligen att denna information inte på något sätt kan ha missförståtts eller förvanskats för att passa in i någons agenda. Hur ofta har inte Bibeln reviderats och omskrivits? Hur ofta missförstår inte…

View original post 259 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s