anthropocene

MIKE WHITNEY• 11 FEBRUARI 2022

En fri översättning av en ytterst skarpsynt analys av den s.k. Ukrainakrisen skriven av den välkände krönikören Mike Whitney.

“USA:s ursprungliga intresse, över vilket vi i århundraden har utkämpat krig– det första, det andra och kalla kriget – har varit relationen mellan Tyskland och Ryssland, förenade är det den enda kraft som kan hota oss. Och för att se till att det inte händer.”

George Friedman, STRATFOR VD på Chicago Council on Foreign Affairs

Krisen i Ukraina har inget med Ukraina att göra. Det handlar om Tyskland och i synnerhet en pipeline som förbinder Tyskland med Ryssland som heter Nord Stream 2. Washington ser pipelinen som ett hot mot dess inflytande i Europa och man har försökt sabotera projektet till varje pris. Trots detta har Nord Stream drivits på och är nu fullt operativt och redo att öppnas. När tyska tillsynsmyndigheter har lämnat den…

View original post 1,496 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s