Rädsla är den största faktorn bakom regeringars försök att styra människor mot en framtid som aldrig debatterats av eller godkänts av dess befolkning

Ta en riktig titt på att de rädslor som de styrande med hjälp av massmedia hela tiden använder för att styra människor in i en framtid som vi aldrig fått uttala oss om eller godkänna så kommer du att förstå att vi egentligen inte lever i en demokrati.

Alla de makthavare som förespråkar hur mänskligheten skall övertalas till att acceptera denna styrning har själva någonting att tjäna på det de gör eller så tror de det.

Lösningen på mycket av världens problem beror på att vi låtit oss manipulerats att acceptera nya “verkligheter” som används som styrmedel och som alla mer eller mindre orsakar oss problem och utarmning av vår inneboende förmåga att själva skapa det liv vi önskar.

Detta har aldrig varit sannare än i den tid vi nu lever då rädsla får allt fler att acceptera en nedmontering av vår frihet och demokrati och våra möjligheter att skapa och leva vårt liv som vi själva önskar.

Lösningen är att inse att vi alla har rättigheter som så länge de inte hindrar andras möjligheter till att leva ett liv som de själva vill.

Oberoende media som inte finansieras av makthavare och storföretag kommer att belysa de sanningar som inte massmedia kommer att avslöja för dig.

Det enda du behöver göra är att undersöka det som sker i vår värld utan förutfattade meningar som styrts av de som har makten över hur världen utvecklas eller kanske avvecklas är ett sannare ord i tider som de vi lever i nu.

Gör dig av med rädslor som framkallats att massmedia och inse att det finns en avsikt bakom framkallandet av alla dessa rädslor som får oss att krympa som människor och som kontinuerligt minskar vår livskraft.

Det som hindrar de flesta i detta land är den omfattande indoktrinering som avsiktligt hämmat vår utveckling mot ett lyckligare och mer självskapat liv.

Denna indoktrinering eller om du så vill hjärntvätt har pågått i decennier eller kanske ännu längre och den syftar till att låta de styrande successivt förslava och kväva vår inneboende livsvilja och lättare låta oss styras av dem.

Allt som hindrar oss är de hämningar som denna hjärntvätt gett upphov till, t ex att alltid söka trygghet i vad den större gruppen önskar och vill och att aldrig ifrågasätta de dogmer som styr den. Med andra ord så styrs vi till att hämma vår inneboende önskan att uttrycka oss fritt och säga vad vi tycker och önskar.

Priset för att avvika från den större eller mindre gruppens synsätt finner många outhärdligt i form att minskade karriärmöjligheter, i att bli utstötta från gruppens “beskydd” och i en framtvingad situation där du blir betraktad som konstig eller avvikande.

Problemet i att acceptera denna hämning av din livsvilja och önskan att själv skapa ditt liv ligger i att du förlorar dig själv som människa och bara blir en del av en grå massa som styrs mot ett liv som kommer att göra dig olycklig.

När du blir/är olycklig så kommer du att trösta dig med diverse njutningsformer som t ex fysisk njutning i form av sex, mat eller underhållning av olika slag. “Bröd och skådespel” som funnits under långa tider för att förleda människan från att utveckla sig själv och att som förleder människor från att istället granska vad de makthavare som styr dem egentligen gör och vart de styr dig.

Det är dags att vakna upp och inse att du kan ha ett bättre liv om du lösgör dig från den falska verklighetens bojor som pådyvlats dig från de makthavare som inte vill dig ditt bästa.

2 thoughts on “Rädsla är den största faktorn bakom regeringars försök att styra människor mot en framtid som aldrig debatterats av eller godkänts av dess befolkning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s