One thought on “Nya förslag om restriktioner kommer att avgöras inom kort och alla vi som vill försvara våra grundlagstadgade fri- och rättigheter måste visa att vi inte står bakom detta förslag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s