Bakom kulisserna

2021-11-18

Kan vara en bild av text där det står ”If you try to poke a hole in me against my will I will poke a hole in you against your will”

Igår fick vi höra Lena Hallengren och FMH Karin Tegmark Wisell gå ut med att man ska ha vaccinpass för samlingar mer än 100 personer.

Detta är olagligt för landet har ingen regering utan en expeditionsministär som inte har rätt att stifta lagar.

Detta ur flödet på Facebook, Christian Schlater,
erfaren jurist

“ett vaccinationspass blir i princip grundlagsstridigt då det kan anses införas i syfte att förmå människor att tåla ett påtvingat kroppsligt ingrepp, dvs en vaccination, mot deras vilja.
Regering, riksdag och FHM inför det på det sätt som sker för att försöka göra det hela luddigt och lägga ansvaret på arrangörer av offentliga tillställningar, så att ingen ska kunna skylla på lagstiftaren eller myndigheterna.
Ett krav på vaccinationsbevis för tillträde till offentliga arrangemang blir diskriminerande, då vaccinationskravet per se förutsätter (oavsett det är en felaktig uppfattning eller inte) att den ovaccinerade har en fysisk funktion som är…

View original post 204 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s