Bakom kulisserna

2021-11-19

Det kan knappast ha undgått någon att regeringen nu kommunicerat att de avser att gå vidare med förslaget om vaccinationsbevis. Mot denna bakgrund följer här en kommentar från representanter ur Bio-Medico Legala Nätverket.

Bio-Medico Legala Nätverket protesterar mot olaglig diskriminering genom vaccinationsbevis

Ska ovaccinerade vara rädda för att sitta bredvid vaccinerade? Eller ska vaccinerade vara rädda för att sitta bredvid ovaccinerade? Frågorna hänger i luften efter onsdagens presskonferens där regeringen föreslår att vaccinationsbevis införs som innebär begränsningar av ovaccinerades rättigheter att delta i samhällsaktiviteter på samma villkor som andra medborgare.

Åtgärden som föreslås är inte bara meningslös ur ett smittskyddsperspektiv. Den ställer olika grupper mot varandra. Den bedöms vara oproportionerlig och grundlagsstridig. Skälen för detta har ingående redogjorts för i ett remissvar till Socialdepartementet författat av Bio-Medico Legala Nätverket.

Men regeringen tycks inte se några hinder mot att implementera regelverket. Med vetskap om de legala begränsningarna börjar regeringen med…

View original post 253 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s