Bakom kulisserna

2021-11-17
Kalle Hellberg

Sedan 1986 har jag försökt att föra ut information om vilka makthavare på vår Jord som bestämmer och styr allas vår tillvaro, samt viktiga beslut dom planerat. Det är många tidningsredaktioner och enskilda journalister samt en hel del s k allmänhet som fått ta del av handlingar som bevisar innehållet i denna artikel.

Inget av våra massmedia har haft “plats” eller “tid att sätta sig in i handlingarna”. En av våra större dagstidningar svarade helt ärligt att “dylik information får ej införas i vår tidning”.

Att svenska politiker och andra makthavare i årtionden har ljugit för svenska folket i frågan om t ex svensk neutralitet, har allmänheten nu fått klarlagt. Men att samma politiker och makthavare sedan 2:a världskriget ingått och ingår i världsomspännande s k elitklubbar (vilka lyder under de största bankirhusen vars syfte verkar vara att få total makt på vår Jord), är ännu okänt…

View original post 1,779 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s