Fullvaccinerade fortsätter fylla sjukhusen och tystnadskulturen kring drabbade idrottare är utbredd

Jenny Piper

I takt med att de fullvaccinerade i alla åldersgrupper blir fler och fler, ökar också antalet fullvaccinerade personer som ändå smittas av Covid-19 samt blir inlagda på sjukhus med corona. Det har skrivits någon liten blänkare om utvecklingen i Sverige som snabbt försvann i nyhetsflödet utan någon fokus.

I Danmark slogs det förra veckan fast i media att antalet fullvaccinerade som smittas med Covid-19 ökar kraftigt och i dagens Aftenposten konstaterar man att Norge inte haft så många inlagda covidpatienter sedan i april, där majoriteten varit fullvaccinerade samt att smittan i landet ökat den senaste tiden.

Trots att mycket pekar på att massvaccineringen inte har den positiva effekt som man hoppats på, är det ingen som ifrågasätter nyttan offentligt och kräver ett vaccinstopp. Istället planeras det redan för den fjärde dosen och våra allt yngre barn inkluderas i det medicinska experimentet utan några nämnvärda protester trots att ingen riktigt vet…

View original post 200 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s