anthropocene

Skade-mekanism #12 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/07/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_3.html

Antikroppsberoende förstärkning (ADE) vid ny exponering för cirkulerande coronavirus riskerar att orsaka omfattan-de sjukdom

När det gäller SARS-CoV-1 så har man klarlagt att de försöksdjur, makak-apor, som vaccinerades 2002 med mRNA för SARS-CoV-1 blev avsevärt mycket försämrade när de exponerades för SARS-CoV-1.Alla försöksdjur hade autoimmuna skador på lungorna efter ny exponering.

Exponering för SARS-CoV var då förbundet med tydligt framträdande in-flammatoriska infiltrat i lungorna (=lunginflammation) vilka känneteck-nades av enföreträdesvis eosinofil (allergisk) komponent.Meneosinofila celler aktiveras inte bara vid allergi utan också för att förinta större patogen-er, som är för stora för att kunna fagocyteras (=ätas upp och förintas) av makrofager och neutrofila granulocyter, t. ex. parasiter.

Vaccinerade makaker:

Vid kontroll 7 och 35 dagar efter infektion avslöjade lungvävnaden enakut diffus alveolär (ADA)skada av olika svårighetsgrad, alltså en skada på själva luftblåsorna i lungorna där utbytet av syrgas och koldioxid till och från…

View original post 233 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s