anthropocene

Skade-mekanism #7 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_1.html

Spikproteinet kan binda sig till ACE2-receptorerna på spermier och äggstockar

SARS-CoV-2 använder sitt spikprotein för att binda sig till “angioten-sin converting enzyme 2” (ACE2) för att komma in i humana värdcel-ler. ACE2-receptorer uttrycks i lung-,tarm- och njurvävnader och även rikligt på testiklar, spermier, äggstockar, livmoder och vagina. SARS-CoV-2 binder sig 10-20 gånger starkare till ACE2-receptorn än SARS-CoV och MERS-CoV och är det enda coronavirus som använd-der ACE2-receptorn som ingångsport till cellernas cytoplasma. Man har påvisat inflammation av testiklar i samband med SARS-CoV och det är därför rimligt att anta att detta också kan uppstå i samband med SARS-CoV-2 infektion. Men spikproteinets konsekvenser för reproduktionen såsom infertilitet och risken för sexuell överföring -antingen det kommer från viruset eller som en följd av att det inji-cerats med en COVID-spruta– är för närvarande okända.Risken för infertilitet är möjlig men ännu inte bevisad. Vi bör dock vara upp-märksamma…

View original post 220 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s