anthropocene

Skademekanism #5  https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_16.html

De skadliga effekterna av anti-S-antikroppen

Det fanns ett direkt, positivt samband mellan mängden anti-spik-protein-antikroppar i blodet ochgraden av allvarlig lungskadahos Makak-aporna. Lungvävnaden hade tecken pådiffus alveolär skada (DAD), med olika grader av exsudat (pusliknande vätska) och blödning.

När djuren återigen drabbades av en infektion orsakade anti-spikantikroppen en allvarlig akut lungskada (ALI) genom att undertrycka M2-makrofager, som har till uppgift att lösa upp inflammationen.

REF:Li Liu, et al. “Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV-2 infection.”JCI Insight.2019;4(4):e123158https://doi.org/10.1172/jci.insight.123158

I svåra fall av COVID-sjukdom kan flera organ inflammeras,inklu-sive lunga, hjärta, lever och njure. Inflammation kan också spridas till blodet och nervsystemet, vilket kan leda till multi-organsvikt.SARS-CoV-2 kan direkt invadera organets celler genom ACE2-receptor-erna på och inom dessa organ. Dessutom kan aktivering avcytokin-storm, felreglerat immunsvar, koagulations-dysfunktion och infiltra-tion av inflammatoriska celler vid en…

View original post 774 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s