Bakom kulisserna

Dr. Joseph Mercola

04 september 2021
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/04/why-the-who-is-a-corrupt-unhealthy-organization.aspx?ui=ae52def4047b28e6db9f70c188470615aa128943229cf8be57252b8032978d4f&sd=20210220&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210904_HL2&mid=DM984003&rid=1255079398

EN ÖVERSIKT AV HISTORIEN

  • “TrustWHO”, en dokumentärfilm som producerats av Lilian Franck, avslöjar de hemliga influenser som styr Världshälsoorganisationen, till fara för folkhälsan

  • Bill Gates är WHO:s finansiär nr 1 och bidrar mer till WHO:s budget på 4,84 miljarder dollar än någon medlemsstat-regering

  • Läkemedelsföretag påverkade tidigare WHO:s pandemideklaration från 2009; experter kallade senare svininfluensan för en “falsk pandemi” som drevs av Big Pharma, som sedan tog in hälsorädslan

  • WHO har stark trohet mot Kina, och dess undersökning av COVID-19:s ursprung var en “falsk” utredning från början

  • Redan före COVID-19-pandemin släppte WHO ett uttalande om att det varit i diskussioner med Facebook för att “se till att människor kan få tillgång till auktoritativ information om vacciner och minska spridningen av felaktigheter”

  • WHO:s historia illustrerar tydligt dess lojalitet till Big Pharma och andra industrier, inklusive nedtoning av hälsoeffekterna som orsakades av kärnkatastrofen i Tjernobyl 1986…

View original post 1,810 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s