Läckt avtal visar att köpare av Pfizers vaccin åtager sig att bryta mot lagen

Den så kallade eliten, vilken snarast borde byta namn, önskar decimera jordens befolkning med hjälp av vacciner, något som ett antal företrädare för dem inte skämts över att tillstå. Den tilltagande attityden av totalitärt tänkande som dessa människor (om man nu kan kalla dem för det) uppvisar tyder på en total hänsynslöshet gentemot vanliga, äkta människor. Tyvärr tolkar dessa socio- och psykopater majoritetens tystnad som ett tecken på att de kan fortsätta med sin skadliga och dödliga utdelning av vacciner.
Ju fler vi blir som höjer våra röster och klart tar avstånd från detta brott mot mänskligheten, ju mer kommer de styrande att krympa ihop i all sin ynkedom och vi kanske kan börja skapa en bättre värld baserad på medmänsklighet och skapande av sann demokrati.

Jenny Piper

Intressant läsning om det läckta avtal som vaccintillverkaren Pfizer ingått med vaccinköpande länder där köparna bland annat åtager sig att bryta mot lagen i sina egna länder om den står i vägen för massvaccinationerna och den globala vaccinindustrins gigantiska vinster. Köparna förbinder sig också att stå för alla kostnader, allt ansvar för skador, rättegångar med mera till följd av de experimentella vaccinationerna – även om de inte fullföljs. Köparna avsäger sig även rätten att bryta avtalet.

Detta innebär således att allt ansvar för kostnader, sjukvård med mera på grund av vaccinskador – oavsett hur stora de blir – läggs på skattebetalarna i de länder som har undertecknat avtalen. Avtalen sätter alltså respektive lands egna lagar ur spel, vilket kan förklara varför massvaccineringen har en sådant totalitär karaktär och varken tillåter debatt eller ifrågasättande.

#followthemoney

https://juliacaesar.blog/2021/08/11/sensationellt-avtal-avslojar-kopare-av-pfizers-vaccin-atar-sig-att-bryta-mot-lagen/

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s