Varför hemlighålla farliga biverkningar om vaccinet är ofarligt?

Jenny Piper

Dr Robert Malone som är mannen bakom mRNA-vaccin och RNA som läkemedel har twittrat att ett avtal ingåtts mellan Pfizer och den israeliska regeringen, där överenskommelsen innebär att inga skadliga biverkningar av vaccineringen mot Covid-19 får avslöjas på minst tio år.

Malone twittrade: “This is key to understanding “what the heck is going on”. Apparently in Israel, I am told by an Israeli scientist, the agreement between Pfizer and the government is that no adverse events from the vax are to be disclosed for a minimum of 10 years.”

Både Modernas och Pfizers vaccinförsök ska också ha varit riggade för att förstöra bevis på vaccinskador genom att vaccinera kontrollgruppen. Vaccintesten utfördes som vanligt med en kontrollgrupp inom försöksgruppen som fick placebo och inte testvaccinet. Men under försöket och efter att de otestade vaccinerna fick tillstånd för akut användning, beslutade vaccinföretagen som genomför försöket att bryta protokollet och meddela kontrollgruppen att…

View original post 153 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s