Patient förvägrades receptförnyelse för att patienten meddelat att man inte velat ta experimentellt coronavaccin

Patientmakt

Läst om ett hemskt exempel genom Facebook där en MS patient på en vårdcentral förvägrats receptförnyelse på grund av att MS patienten inte velat ta coronavaccinet.

För det första finns ingen tvångsvaccinering i Sverige eller i Europa gällande coronavaccinering: “Den 27 januari 2021 undertecknade Europarådet resolution 2361. Där påbjuds, i punkt 7.3, att alla 47 medlemsstaterna säkerställer att medborgarna informeras om att covid 19-vaccinationer inte är obligatoriska och att ingen på något sätt är pressad att vaccinera sig, om personen inte själv vill göra det. I samma punkt står också det kanske ännu viktigare: ”Ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerat sig på grund av möjliga hälsorisker, eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad”. (Källa: Council of Europe: Resolution 2361 (2021).)”

Ingen inom öppenvården för påtvingas kroppsligt ingrepp. Att ta emot ett vaccin ingår i definitionen av ett kroppsligt ingrepp. Den svenska grundlagen skyddar befolkningen mot…

View original post 2,274 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s