Pfizers kontrakt med olika länder

Cybersäkerhetsexpert Ehden Biber har lagligen erhållit kopior av Pfizer-kontrakt med Albanien, Brasilien, Israel och EU.

Han upptäckte den första på en albansk webbplats, där den publicerades i januari 2021. Dess sanning bekräftades när han kunde se Brasiliens Pfizer-kontrakt, vilket är nästan identiskt på landets hälsovårdswebbplats, med en signatur som verifierades av DocuSign. Han har sedan dess sett nästan samma kontrakt med EU och hört detaljerna i Israels Pfizer-kontrakt.

Kontraktet, som utsätter Pfizer för noll ansvar för någonting och placerar ansvaret för allt på regeringen, som kallas “köparen” i kontraktet.

 

Affären är en kriminell nedskärning av episka proportioner, som det är svårt att ens förstå. Varför skulle någon skriva på det?

Att läsa kontraktsspråket belyser det oförklarliga beteendet hos världens myndigheter och på den verkliga karaktären av hela COVID-operationen.

 

Det kan också belysa de för tidiga dödsfallet för två afrikanska presidenter och den haitianska presidenten, som alla väldigt förståeligt vägrade att underteckna detta kontrakt!

I sin blogg skrev Biber: ”Om du undrar varför #Ivermectin undertrycktes, beror det på att avtalet som länderna hade med Pfizer inte tillåter dem att undgå sitt kontrakt, som säger att även om ett läkemedel kommer att hittas för behandla COVID19 kan kontraktet inte upphävas. ”

 

Och här är en chockerande klausul om leverans av produkten:

“Pfizer ansvarar inte för att leverera doser i enlighet med uppskattade leveransdatum … Inte heller får något sådant misslyckande ge köparen rätt att annullera beställningar för några kvantiteter av produkten.

“Pfizer ska besluta om nödvändiga justeringar av antalet kontrakterade doser och leveransschema på grund av köparen … baserat på principer som Pfizer ska bestämma … köparen ska anses godta alla ändringar.”

Så Pfizer kan bryta sitt eget kontrakt men deras hitmen kommer att döda dig om du vägrar att underteckna det!

Se videon https://forbiddenknowledgetv.net/pfizer-contracts-exposed/

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s