Slutspelet är igång! Trump lovar att ”blåsa av locket” på den globala plandemin

Peter B. Meyer – 17 / 07-2021   Donald J. Trumps återinvigning är nära förestående, och hans första plikt som president kommer att vara att ”blåsa av locket” av den globala pandem…

Source: Slutspelet är igång! Trump lovar att ”blåsa av locket” på den globala plandemin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s